Anna Schindler - Radna Okręgu Grodziszów, Groblice – Durok, Zębice w latach 2014 - 2018

I. Postulaty podczas kampanii wyborczej
W kampanii wyborczej w 2014 roku byłam kandydatką KWW Wiatr w Żagle wskazaną jako niezależna, kreatywna i skuteczna Sołtyska Roku 2013 na Dolnym Śląsku oraz liderka Stowarzyszenia Teraz Gmina. Po uzyskaniu mandatu radnej w Radzie Miejskiej w Siechnicach, uzgodniłam ze społecznością, że jako radna:

 • Będę kontynuować wdrażanie wypracowanej ze społecznością Zębic Strategii Rozwoju Wsi i Planu Odnowy Wsi.
 • Będę zabiegać o poprawę bezpieczeństwa na drogach w naszym Okręgu.
 • Zadbam o prewencję przeciwpowodziową związaną z zagrożeniem wylewania Strugi Miłoszowskiej i Szaluny (Zielonej).
 • Będę zabiegać o zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, zaniedbywanych groblickich osiedli – Jarzębinowego i Słonecznych Groblic (np.: brak autobusu szkolnego
  dla dzieci dojeżdżających do szkół).
 • Zapewnię mieszkańcom Okręgu współudział w podejmowaniu gminnych decyzji zgodnie z zasadą: „nic o nas bez nas”.

II. Trzy osiągnięcia w trakcie kadencji
1. Skutecznie zabiegałam o inwestycje

2. Podejmowałam wspólnie z mieszkańcami Sołectw (organizując spotkania, warsztaty i zebrania) decyzje dotyczące:

3. Aktywizowałam społeczność poprzez organizowanie i koordynowanie projektów Stowarzyszenia Teraz Gmina:

4. Administrowałam stroną www.zebice.pl.

III. Czego nie udało się zrealizować?

Pomimo, że nie obiecywałam mieszkańcom przeprowadzenia gruntownych remontów i przebudowy istniejących dróg lokalnych i osiedlowych, ani rozwiązania problemów związanych z brakiem kanalizacji sanitarnej w małych miejscowościach, czy budowy parkingu samochodowo-rowerowego przy przystanku kolejowym w Zębicach, to próbowałam zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Jednak z marnym efektem.
W pierwszym przypadku, przeszkodą był brak programu budowy, przebudowy oraz gruntownych remontów dróg w Gminie. Przy typowaniu ulic do wykonywania nowych nawierzchni nie stosowano jednolitych kryteriów. Propozycja opracowania programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni dla gospodarstw domowych w małych miejscowościach, w których nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej do 2030 roku, nie znalazła odzwierciedlenia, ani w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, ani nie zyskała akceptacji radnych. Nie była przewidziana do realizacji.
Natomiast budowę parkingu samochodowo – rowerowego przy przystanku w Zębicach chciałam przynajmniej(!) wprowadzić do Strategii Rozwoju Gminy 2030+. Jednak, rozpoczęte pod koniec 2015 roku prace nad aktualizacją tego dokumentu, przerwano w kwietniu 2016, po upływie terminu składania uwag i opinii w ramach konsultacji społecznych. Od tego czasu, nie dyskutowano już o strategicznych celach rozwoju Gminy, pomimo permanentnego dopominania się i wnioskowania przeze mnie o powrót do rozmów o przyszłości Gminy.

IV. Sposób komunikowania się z mieszkańcami

 • kanałami elektronicznymi: portal www.zebice.pl, fb zębice, e-mailowo,
 • telefonicznie i esemesowo,
 • bezpośrednio podczas Zebrań Wiejskich, spotkań i warsztatów organizowanych przeze mnie,
  zwykle w Świetlicy Pod Lipami w Zębicach,
 • bezpośrednio inicjując rozmowy w sklepach, na przystankach, np.: podczas oczekiwania na
  przyjazd pociągu
 • konsultacje z Sołtysami, a jeśli zaistniała potrzeba, to z Radami Sołeckimi.

V. Największe szanse rozwojowe naszej Gminy. Jak je wykorzystać?
Największe szanse dla rozwoju naszej Gminy stwarzają: zwiększenie populacji oraz sąsiedztwo z Wrocławiem.
We wszystkich miejscowościach nastąpił wzrost liczby mieszkańców. To pozwala mieć nadzieję na stopniowy wzrost oferty usługowej dla mieszkańców i działań ich integrujących, zarówno na
poziomie stolicy Gminy, jak i w poszczególnych miejscowościach. Takie zmiany stwarzają dogodne perspektywy dla rozwoju MŚP na terenie całej Gminy, również we wsiach o charakterze rolniczym. Warto takie inicjatywy wspierać. Prowadzą one między innymi do realizacji modelu, w którym, żeby zaspokoić potrzebę towarzyskiego spotkania, wysłuchania koncertu, dobrego zjedzenia, czy pójścia na basen, nie będziemy zmuszeni jechać do Wrocławia.
Sąsiedztwo Wrocławia i moda na aktywny styl spędzania czasu stwarzają perspektywy przyciągnięcia jego mieszkańców (przede wszystkim z bliskich nam osiedli) do naszej Gminy. Wprawdzie w planie jest budowa nadodrzańskiej ścieżki rowerowej, ale wydaje się, że warto popracować nad turystyczną atrakcyjnością każdej z miejscowości i wytyczyć nowe szlaki, obudować je infrastrukturą turystyczną, która mogłaby również wesprzeć i uczynić bardziej atrakcyjnym, na przykład, Via Regia. Duży potencjał ma Św. Katarzyna z nawiązaniem do tradycji odpustów, jarmarków, Sulęcin z fantastycznie zachowanym układem wiejskim, Sulimów z tradycjami Braci Strażackiej, czy Zębice łączące tradycje z nowoczesnością. Rewitalizacji wypoczynkowej i turystycznej warte są również nasze wody. W szczególności warto pomyśleć o kajakowym ożywieniu Oławki.

Paradoksalnie szansą dla rozwoju Gminy jest kryzys systemu transportowego we Wrocławiu. Wrocław coraz bardziej będzie blokował wjazd prywatnych samochodów, szczególnie do Centrum.
Już teraz we Wrocławiu, średnia prędkość pokonania jednego km samochodem jest najniższa w Polsce. Wprowadzone właśnie regulacje dają możliwość ustalania opłat za godzinę parkowania do
wysokości 9,99 zł za pierwszą godzinę, a za następne o 20% więcej. Na ulicach coraz częściej wyłącza się pasy z użytku dla samochodów (np. Traugutta). Powstają nowe osiedla, ruch z nich
będzie coraz bardziej wydłużał dojazd i wyjazd do Wrocławia. W takiej sytuacji dużym atutem jest rozwinięta sieć kolejowa na terenie gminy – 3 linie. Zagospodarowanie tego zasobu poprzez utworzenie punktów Park&Ride, doprowadzenie do zwiększenia częstotliwości połączeń, powinno poprawić jakość życia, oddać czas marnowany w korkach.

VI. Problemy przed którymi stoi Gmina

 • Niska jakość i ciśnienie wody
 • Zły stan dróg i układów komunikacyjnych
 • Niska świadomość mieszkańców dotycząca korzystania z transportu zbiorowego
 • Nierozwinięty system komunikacji rowerowej
 • Słabe wsparcie dla MŚP
 • W kontekście szybkiego wzrostu populacji, za mała ilość żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych.

fot. siechnice.gmina.pl

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.