Budżet gminy na 2019 rok przyjęty, a środki na budowę przychodni w Siechnicach nie zostały wykreślone z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. Zestawmy zatem dwa głosy w głośnej i emocjonującej sprawie budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach.

Wspólnie nie dopuściliśmy do wykreślenia tej niezwykle potrzebnej i pilnej do wykonania inwestycji - ośrodka zdrowia, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Naszej Gminy. (...) Należy podkreślić, że wnioski w zakresie wykreślenia ośrodka zgłoszone przez radnych z klubu Gmina Fair Play oraz dwoje radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie wskazywały żadnego alternatywnego rozwiązania w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej.

Milan Usak, Burmistrz Siechnic

Wytykający często zapominają o funkcji kontrolnej, jaką powinni pełnić Radni. Nie powinni oni  bezmyślnie podnosić ręki ZA, a w tematach sobie nieznanych winni się co najwyżej wstrzymać. Co z opieką zdrowotną w naszej Gminie? Nikt nie zamierza pozbawiać mieszkańców dostępu do refundowanej opieki zdrowotnej (z NFZ), a już na pewno nie Radni Klubu Gminy Fair Play.

Jakub Kłosiński, Klub Radnych Gmina Fair Play


Pełen tekst burmistrza, opublikowany 11 stycznia.

Dotrzymamy słowa! Nowy ośrodek zdrowia w Siechnicach będzie budowany.

Szanowni Państwo,

Wczorajsze emocje związane z głosowaniem nad wnioskiem dotyczącym wykreślenia budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach z planów inwestycyjnych gminy opadają. Wspólnie nie dopuściliśmy do wykreślenia tej niezwykle potrzebnej i pilnej do wykonania inwestycji - ośrodka zdrowia, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Naszej Gminy.

Serdecznie dziękuję 13 radnym, którzy zagłosowali przeciw wykreśleniu z planów inwestycyjnych Gminy budowy nowego ośrodka zdrowia. Za realizacją inwestycji głosowali radni z mojego komitetu:

- Piotr Gądziński z Żernik Wrocławskich,

- Barbara Jarząbek z Siechnic,

- Roman Kasprowicz z Siechnic,

- Anna Kozłowska z Żernik Wrocławskich,

- Michał Młyńczak z Radwanic,

- Małgorzata Mokrowska,

- Karolina Mońca z Siechnic,

- Piotr Nowiński z Siechnic,

- Maria Sulikowska z Iwin,

- Elżbieta Świech ze Świętej Katarzyny,

- Danuta Ziobrowska z Groblic,

oraz dwóch radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość:

- Andrzej Dulski z Siechnic

- Wiesław Juryta z Radwanic.

Za wykreśleniem ośrodka z planów inwestycyjnych Gminy Siechnice zagłosowało 8 radnych:

- Jakub Kłosiński z Radwanic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Łukasz Kropski z Siechnic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Alina Kłosowska z Siechnic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Anna Schindler z Zębic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Katarzyna Nowak-Pokorny ze Świętej Katarzyny (klub radnych Gmina Fair Play),

- Urszula Stachowicz z Radwanic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Arkadiusz Krzyżanowski ze Świętej Katarzyny (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość),

- Jolanta Olczak z Radwanic (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość).

Należy podkreślić, że wnioski w zakresie wykreślenia ośrodka zgłoszone przez radnych z klubu Gmina Fair Play oraz dwoje radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie wskazywały żadnego alternatywnego rozwiązania w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej.

Wnioski te w ocenie mojej, jak i działu prawnego były przygotowane w sposób nieprecyzyjny i nieumiejętny, co podkreślałem podczas sesji i co nie spotkało się z jakimkolwiek sprzeciwem radnych klubu: Gmina Fair Play oraz dwojga radnych Prawa i Sprawiedliwości. Sposób ich przygotowania i wpisanie do nich błędnych informacji rodziło wątpliwości czy wniosek wskutek tych uchybień formalnych może być rozpatrzony przez Radę Miejską. Nawet po przerwie, ogłoszonej na prośbę tych radnych, nie przedłożyli oni poprawnie przygotowanych wniosków. Pomimo tego prosiłem radnych o poddanie ich pod głosowanie, aby uciąć dyskusję i podjąć ostateczną decyzję o utrzymaniu uchwalonych w połowie 2018 roku planów inwestycyjnych gminy zawierających budowę ośrodka zdrowia.

Ponadto Radny Jakub Kłosiński podczas sesji odczytał w imieniu klubu Gmina Fair Play stanowisko zawierające szereg pytań, zarzutów i stwierdzeń „popartych” słowami w stosunku do Gminy Siechnice i Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. takimi jak: „karykatura profesjonalizmu”, „zmanipulowanie”, „nachalny atak medialny”. Pomimo tego, że kilkukrotnie podczas sesji zwracałem się o udostępnienie odczytanego tekstu oświadczenia, w celu odniesienia się szczegółowo podczas sesji do każdej z poruszonych spraw, nie otrzymałem do dnia dzisiejszego w żadnej formie (papierowej lub elektronicznej) przedstawionego oświadczenia. W mojej opinii takie działanie miało na celu jedynie oczernienie mnie, Gminy oraz Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. nad czym bardzo ubolewam.

Szczególnie dziękuję mieszkańcom, którzy bardzo licznie przybyli na posiedzenie Rady Miejskiej aby wyrazić swój sprzeciw dla wniosku o wykreślenia tej inwestycji. Mieszkańców obecnych podczas sesji było tak wielu, że nie tylko zajęli wszystkie miejsca siedzące i stojące na sali, ale także przez trzy godziny stali w korytarzach prowadzących do sali sesyjnej. Dziękuję!

Tak jak mówiłem podczas sesji uważam, że wybory już się skończyły i radni powinni pracować na korzyść mieszkańców podejmując wyzwania i decyzje służące naszej społeczności. Powinniśmy pracować i budować, a nie zatrzymywać inwestycje i podważać racjonalne decyzje Rady Miejskiej poprzedniej kadencji.

Milan Ušák

Burmistrz Siechnic


Pełen tekst Jakuba Kłosińskiego, opublikowany 25 stycznia

Co tam Panie w Samorządzie???

Dwa słowa wyjaśnienia.

Szanowni Państwo, zarzuca nam się, że niszczymy a nie budujemy. Wytykający często zapominają o funkcji kontrolnej, jaką powinni pełnić Radni. Nie powinni oni bezmyślnie podnosić ręki ZA, a w tematach sobie nieznanych winni się co najwyżej wstrzymać. Co z opieką zdrowotną w naszej Gminie? Nikt nie zamierza pozbawiać mieszkańców dostępu do refundowanej opieki zdrowotnej (z NFZ), a już na pewno nie Radni Klubu Gminy Fair Play. W czym tkwi problem? Jak go rozwiązać? Każdy z Państwa miał zapewne trudności z dodzwonieniem się do POZ. Czyli już na samym początku system działa wadliwie. Uważam, że należy najpierw przeznaczyć środki finansowe na wdrożenie oprogramowania teleinformatycznego tak, by każdy obywatel gminy mógł w prosty, intuicyjny sposób za pomocą aplikacji w telefonie zarejestrować się do konkretnego lekarza na konkretny wolny termin w grafiku z potwierdzeniem sms-owym. Nie mówiąc już o możliwości dodzwonienia się i zarejestrowania do którejkolwiek przychodni pod jednym numerem. W szczególności osoby starsze i nie posiadające Internetu lub niekorzystające, winny też mieć możliwość rejestracji przez telefon jak osoby w kolejce fizycznej. Skoro automat w telefonie mówi jesteś piąty w kolejce to oznacza, że jesteś piąty!!!

Kolejną bolączką jest to, że nie ma dostatecznej liczby etatowych lekarzy (pediatrzy, lekarze pierwszego kontaktu, specjaliści) POZ. To gmina powinna dofinansować ten element, a nie brać się za budowanie dużego budynku, w którym nie będzie komu leczyć!!!!

Brak miejsca w przychodni?

Dużo słyszymy o tym, że ośrodki są małe. Mam tego świadomość ale jest wiele sposobów by temat rozwiązać. Budynek nie leczy ludzi . Może gmina ma wolne niewykorzystane lub nie do końca wykorzystane powierzchnie. Warto sprawdzić były urząd gminy w Św. Katarzynie, budynek POZ w Św. Katarzynie, obecny budynek Urzędu Miasta (zniknęła poczta), może warto zrobić mniejsze gabinety ale w kilku miejscach w celu rozładowania kolejek do pediatry czy internisty. Zmiany organizacyjne nie wymagają potężnych nakładów finansowych. Cała opieka zdrowotna nie musi się mieścić w jednym miejscu, może być rozproszona-ważne by była świadczona bez zwłoki i na odpowiednim poziomie. To, gdzie system teleinformatyczny wyśle nas na badania do specjalisty na terenie gminy nie jest, moim zdaniem, problemem.

Co zrobić z kolejną zmorą czyli kolejkami?

Może warto zatrudnić dedykowanego internistę i pediatrę mobilnego i zacząć udzielać więcej wizyt domowych tym samym zmniejszając potrzeby lokalowe. Wiadomo, że polski system medyczny jest niewydolny, może warto go zmieniać od najniższego poziomu, poziomu gminy.

Kredyt można wziąć zawsze ale może należy podjąć decyzje nietuzinkowe, odważne, rewolucyjne i zamiast wydać 21 milionów na budynek (a to dopiero początek, Szanowni mieszkańcy) co rok dofinansować kwotą powiedzmy 1 miliona złotych na zwiększenie etatów i mieć przez 21 lat lepszy dostęp do lekarzy. System wymaga mądrych decyzji, zmian oraz odwagi. Jeśli dotarli Państwo do tego miejsca to znaczy, że tekst Państwa zaciekawił.

Klamka zapadła, głosami Radnych Burmistrza Milana Ušáka oraz dwóch Radnych PiS będzie nowy Ośrodek. Mimo wszytko trzymam kciuki, licząc “, że będzie on lekiem na całe zło”.

Korzystając z tego proszę o aktywność obywatelską oraz kontakt ze mną lub z Radnymi z Klubu Gmina Fair Play. Możemy się w pewnych kwestiach mylić, ale są zapewne specjaliści w danych branżach w naszej gminie, którzy podpowiedzą nam dobre rozwiązania dla naszej społeczności . Pamiętajmy kropla drąży skałę.

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.