W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia drugiej szkoły podstawowej w Siechnicach dokonałem podsumowania wyników Egzaminów Końcowych w naszej „starej podstawówce” (Siechnice, ul. Szkolna 4) za lata 2012 – 2016. Analiza została przygotowana na podstawie sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i oparta o obliczenie średniego wyniku egzaminacyjnego statystycznego ucznia osiągniętego z egzaminów w poszczególnych obszarach (język polski, matematyka, język angielski).

I. Średnie wyniki Siechnickiej Szkoły Podstawowej na tle średniego wyniku szkół w Gminie, Powiecie, Wrocławiu i Województwie w latach 2012/2016 w przeliczeniu %.

Lp.

Szkoła/Szkoły

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

1

SP Siechnice

55,00

56,75

62,50

66,90

59,20

2

SP Gmina Siechnice

58,93

65,00

68,00

74,60

68,10

3

SP Powiat Wrocławski

58,25

63,75

67,25

70,00

65,70

4

SP Wrocław

64,50

68,00

72,50

74,50

76,70

5

SP Dolny Śląsk

56,25

59,00

63,25

66,00

61,40

Wnioski

Średnie wyniki z Egzaminu Końcowego po szkole podstawowej stanowią ważną częścią punktacji w trakcie rekrutacji do kolejnego etapu kształcenia. Niestety wyniki absolwentów naszej szkoły podstawowej w każdym kolejnym roku były szczególnie niskie:
Nasi uczniowie w każdym roku plasowali się na ostatnim miejscu tabeli.
Szczególnie niebezpieczna jest luka pomiędzy naszymi uczniami a uczniami z innych szkół gminy i pobliskiego Wrocławia, która wynosi już prawie 17 %.

Konkluzja

Niska jakość kształcenia w naszej szkole podstawowej miała poważny wpływ na szanse życiowe naszych dzieci. W obowiązującym do niedawna modelu kształcenia, na poziomie gimnazjalnym mógł zaistnieć proces korekty i poprawy wyników absolwentów szkół podstawowych. Taki model panował w Siechnicach. Dobre gimnazjum w ciągu trzech lat ciężkiej pracy zdecydowanie „podciągała” uczniów w górę. Reforma zlikwidowała te możliwości. Jeśli nie podniesiemy jakości kształcenia w szkole podstawowej to uczniowie naszych szkól podstawowych będą zmuszeni do ubiegania się o miejsca w mniej obleganych szkoła ponadpodstawowych, słabszych merytorycznie lub kształcących w mniej atrakcyjnych zawodach.

II. Średnie wyniki Siechnickiej Szkoły Podstawowej na tle szkól Gminy Siechnice w latach 2012/2016

 

Szkoła

2012 w % (miejsce w  gminie) 

2013 w % (miejsce w gminie)

2014  w % (miejsce w gminie)

2015 w % (miejsce w gminie)

2016  w % (miejsce w gminie)

Suma* miejsc (średni wynik)

1

SP Kotowice

55,75 (3)

44,50 (1)

63,75 (2)

74,40 (3)

57,20 (1)

 10 pkt. (2)

2

SP Radwanice

65,00 (5)

70,25 (4)

72,25 (4)

78,80 (4)

83,70 (5)

22 pkt. (4,4)

3

SP Siechnice

55,00 (2)

56,75 (2)

62,50 (1)

66,90 (1)

59,20 (2)

8 pkt. (1,6)

4

SP Św. Katarzyna

54,50 (1)

69,00 (3)

68,50 (3)

72,80 (2)

70,70 (3)

12 pkt. (2,4)

5

SP Żerniki Wr.

63,00 (4)

72,50 (5)

74,75 (5)

83,10 (5)

72,80 (4)

23 pkt. (4,6)

* Suma miejsc z każdego roku. W nawiasie średnia miejsc za pięć lat. Szkoła z najwyższym wynikiem egzaminu 5 pkt., szkoła z najniższym 1 pkt.

Wnioski

Powyższe dane jeszcze mocniej wskazują na słabość edukacji na poziomie podstawowym w Siechnicach. Dotyczy to nie tylko porównań w układzie regionu czy powiatu, ale niestety również gminy. W kolejnych latach nasza szkoła zajmowała ostatnie albo przedostatnie miejsce w rankingu gminnym (3 razy ostatnie i 2 razy przedostatnie miejsce). Tylko dwukrotnie wyprzedzając szkołę w Kotowicach. Tabela wyraźnie wskazuje na dualizm w jakości kształcenia w szkołach naszej gminy. Mamy jedynie dwie dobre szkoły, o zbliżonych wynikach (w Żernikach Wrocławskich i Radwanicach), jedną szkołę aspirującą do ich osiągnięć (w Św. Katarzynie) oraz dwie bardzo słabe placówki (w Kotowicach i Siechnicach).

Konkluzja

Dotychczasowe wyniki kształcenia w szkole podstawowej w Siechnicach wskazują na potrzebę radykalnej kuracji. Jednostkowe działania typu zmiana dyrektora mogą się okazać niewystarczające. Dziwi to tym bardziej, iż wiele pracujących w tej placówce osób to dobrzy nauczyciele.

III. Średni wynik z Egzaminu Końcowego ucznia Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle szkół Wrocławia. 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Średnia

1

Liczba Szkół Podstawowych we Wrocławiu

85

87

86

89

89

Średnio funkcjonowało 87 szkół w roku

 2

Pozycja szkoły w Siechnicach w układzie szkół Wrocławia

76

77

73

70

73

Średnio siechnicka podstawówka zajmowała 74 miejsce

Wnioski

Szczególnie niepokoi porównanie wyników siechnickiej podstawówki z wynikami szkół we Wrocławiu. Nasza szkoła ze swoim średnim wynikiem egzaminacyjnym wylądowałaby w przedostatniej dziesiątce szkół wrocławskich. Za nami są tylko szkoły specjalne (prawie wyłącznie). Nasze dzieci już na starcie edukacyjnym (szkoła podstawowa) tracą znaczący dystans do swoich rówieśników i trudno im później dystans ten zredukować. Praktycznie - tylko nieliczni, najbardziej pracowici, zdolni i zasobni finansowo (korepetycje) są w stanie konkurować na wyższych etapach kształcenia z młodzieżą wrocławską. Tych słabych wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej nie da się tylko tłumaczyć stwierdzeniem - „taka jest młodzież w Siechnicach”. Przy znaczącym spadku wyników nauczania (spadek z 6 do 4 staniny), nie widać szans na przełom w jakości nauczania. Daleko nam do takich sukcesów jakie od lat są udziałem podstawówek, nauczycieli i rodziców w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich.

Konkluzje

  • Od kilku lat kształcenie na poziomie podstawowym w Siechnicach tkwi w marazmie. Pomimo katastrofalnych wyników Szkoły Podstawowej z ul. Szkolnej 4, władze gminy nie wyciągnęły wniosków. nadal kieruje nią ta sama osoba. Jakkolwiek należy życzyć jej sukcesów, to trudno się ich spodziewać.
  • Jedyną nadzieją na poprawę sytuacji w tej materii (jakości kształcenia na poziomie podstawowy w Siechnicach) jest tworzona na bazie likwidowanego Gimnazjum nowa, druga szkoła podstawowa. Oby im się udało!
  • Jeśli im się nie powiedzie albo zainteresowana rodzina nie będzie chciała ryzykować oddając dziecko do nowej placówki pozostaje jej jedno - aby zwiększyć szanse swego dziecka na dostanie się do „lepszej” szkoły ponadpodstawowej we Wrocławiu, będzie zmuszona kształcić je w którejś ze szkół we Wrocławiu, w Radwanicach lub w Żernikach Wrocławskich.

Grzegorz Roman

Fot. Piotr Lewandowski

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.